Kenneth Reinicke: Mandeforskningen anno 2020

 

Mandeforskning studerer mænd i et kønsperspektiv. Det vil sige, at man analyserer de forventninger, idealer og handlinger, som er forbundet med det at være mand i et bestemt samfund eller i en bestemt kultur. Der er ikke enighed om, hvad forskningen i mænd skal fokusere på. Forskningen kan både handle om mænds problemadfærd, mænds barrierer for ligestilling, arbejdsliv, faderskab, sundhed, seksualitet osv.

   Et spørgsmål som ofte dukker frem, når man beskæftiger sig med mænds samfundsmæssige roller er, om man ønsker at udfordre eller bekræfte mænds maskulinitet. Oplægget vil både fokusere på den pris, som mænd betaler for deres maskulinitet og mænds samfundsmæssige privilegier. Der vil være forskellige tematiske nedslagspunkter og der vil bl.a. være fokus på, hvad #MeToo-debatten har betydet for mænd.

Kenneth Reinicke er lektor, Ph.d., ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet og forfatter til en række bøger om mænd og maskulinitet. Den seneste bog er ”Mænd der krænker kvinder – refleksioner i kølvandet på #MeToo (2018).

Viden, teorier og metoder