FORSKNING i DRENGE, MÆND & FÆDRE

VIDEN, METODER OG TEORIER

Foredrag, talks m.m.


Mandeforskningsforeningen har i to årtier arrangeret foredrag, talks, faglige aktiviteter, konferencer, gå-hjem-møder, workshops og lignende for fagpersoner, beslutningstagere og især forskere, studerende, specialestuderende og ph.d.-studerende.


Aktiviteterne er åbne for alle, der enten selv arbejder med mandeproblematikker i deres arbejde eller projekter, som ønsker at gøre det eller som ønsker en indføring i forskellige problematikker indenfor mandeforskningens felt og tilgange.

Et samfund støvsuget for testosteron?

Problemerne i den konstruktivistisk-feministiske tilgang til kønsspørgsmålet.

Videolink. Tryk her for oplæg

4. November kl. 15.00-16.30

Marianne Stidsen, lektor, dr.phil.
Københavns Universitet

Morten Kyeds foredrag tager udgangspunkt i ph.d. afhandlingen ”John Wayne og Tarzan arbejder her ikke længere”, som via etnografisk feltarbejde og interviews undersøgte sammenhængen mellem sikkerhedspraksis og maskulinitetspraksis i den danske ambulancetjeneste. Afhandlingens analyser viser hvordan mandlige ambulancereddere både gør, omgør og bryder med kendte maskulinitetsnormer og praksisser i deres daglige sikkerhedsarbejde. Således vises det, at maskulinitet er et komplekst multidimentionelt fænomen, som både aktiveres i forhold til farlig og usikker adfærd, men som ligeledes aktiveres på en række måder i forhold til at arbejde sikkert. 

Viden, teorier og metoder