FORSKNING i DRENGE, MÆND & FÆDRE

VIDEN, METODER OG TEORIER

Ny bog: "Køn og identitet" September 2021 af Marianne Stidsen

Marianne Stidsens præsenterede sin nye bog 'Køn og identitet. Et spadestik dybere' på forlaget Hovedland. Præsentation af bogen og og derefter interview foretaget af Daniel Pinderup. Stidsens nye bog er et kraftfuldt forsvar for fornuften og virkelighedsforpligtigelsen - og mod ekstrem aktivisme og forsøget på at benægte, at virkeligheden findes. Politik bør ikke forklædes som viden, faglighed eller videnskab. Flertallet af danskere er langsomt blevet taget som identitetsgidsler på deres arbejde, på deres studier og i deres eget land, hvor det at sige eller gøre noget stødende eller forkert pludselig kan kaldes for ’hadtale’ og medføre fængselsstraf. 

 

Arrangeret i et samarbejde mellem Ligestillingsdebat, Manderådet og Foreningen for Mandeforskning

Morten Kyeds foredrag tager udgangspunkt i ph.d. afhandlingen ”John Wayne og Tarzan arbejder her ikke længere”, som via etnografisk feltarbejde og interviews undersøgte sammenhængen mellem sikkerhedspraksis og maskulinitetspraksis i den danske ambulancetjeneste. Afhandlingens analyser viser hvordan mandlige ambulancereddere både gør, omgør og bryder med kendte maskulinitetsnormer og praksisser i deres daglige sikkerhedsarbejde. Således vises det, at maskulinitet er et komplekst multidimentionelt fænomen, som både aktiveres i forhold til farlig og usikker adfærd, men som ligeledes aktiveres på en række måder i forhold til at arbejde sikkert. 

Foredrag, talks m.m.


Mandeforskningsforeningen har i to årtier arrangeret foredrag, talks, faglige aktiviteter, konferencer, gå-hjem-møder, workshops og lignende for fagpersoner, beslutningstagere og især forskere, studerende, specialestuderende og ph.d.-studerende.


Aktiviteterne er åbne for alle, der enten selv arbejder med mandeproblematikker i deres arbejde eller projekter, som ønsker at gøre det eller som ønsker en indføring i forskellige problematikker indenfor mandeforskningens felt og tilgange.