FORMÅL


Formålet med Mandeforskningsforeningen - Netværk for Forskning om Mænd og Maskulinitet - er at fremme forskningen og højne kendskabet til forskningsområdet i en bredere offentlighed og derigennem øge bevidstheden om problemstillinger, der vedrører drenge, mænd og fædre.HISTORIE


2002 Mandeforskningsforeningen - NeMM blev dannet som et forskningsnetværk, der samler og understøtter forskere, studerende og andre interesserede, der beskæftiger sig med forskning i mænd og maskulinitet.


2002-2010 Det første årti handlede det især om at etablere samarbejde og samt skabe netværk mellem forskere i Danmark, Norden og den øvrige verden. 


2014 Ændredes navnet til det mere mundrette: Mandeforskningsforeningen (NeMM)


2015-2018 Alle forskningsretninger er fortsat en del af Mandeforskningsforeningens område, men mandeforskning i egen ret - frigjort og ofte i modsætning til feministisk teori - får en større plads.


2020 Naturvidenskablig forskning er nyt satsningsområde. Formålet siden Mandeforskningsforeningens start var at samle forskere indenfor alle videnskabelige discipliner. Trods dette har de naturvidenskablige discipliner ikke spillet nogen særlig stor rolle.Foreningens formand er Simon Simonsen (formand 2009 til dags dato 2023).

Se hans forskning på www.SimonSimonsen.dk og et eksempel på et fagligt indspark her.

Han har i to årtier undersøgt og argumenteret for mænds vilkår men også kritisk overfor dele af mandekulturen. Men altid på mændenes side.

AKTIVITETER


Mandeforskningsforeningen har arrangeret faglige aktiviteter, konferencer, gå-hjem-møder, workshops og lignende for medlemmer og andre interesserede. Vi har afholdt en omfattende arrangementer. Nedenfor kan du se eksempler på bredden:


- seminar om Mænd, sundhed & etnicitet


- seminar med en af de førende feministiske mandeforskere professor Michael Kimmel om hans igangværende forskning om sammenhængen mellem den moderne maskulinitet og politik


- møde om mænd i skolelivet og  på  automekanikeruddannelsen


- møde om "Hvad er ligestilling, og hvem sørger for, at stillingen står lige? En analyse af ligestillingsdebattens udvikling"

- konference om mænds sundhed. Arrangeret sammen med Professionshøjskolen Metropol, Center for sundhedsfremmeforskning, Roskilde  Universitet, Simon Simonsen åbnede


- deltagelse i afholdelse af Nordisk Konference i OSLO


- forskningsseminar om Mænd, sundhed & etnicitet


- deltagelse i afholdelse af Nordiske konference på RUC


- møde om: Becoming a man in a South African university campus


- forskningsmøde om skilsmisse og fædre, debat-arrangement i samarbejde med KVINFO på KVINFOs bibliotek


- forskningsseminar om aldring og køn med Center for Sund Aldring, Københavns Universitethttps://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/0/3000/1385439331/simon20130827kbmandogmndimellem.pdf)

Mandeforskningsforeningen har afholdt konference med Ligestillingsministeriet på Københavns Universitet:

§Udpluk fra vedtægterne:


§ Foreningens formål

Foreningen har som mål at skabe øget opmærksomhed omkring mænd. Målet er endvidere at påvirke den offentlige beslutningstagning til at afsætte de nødvendige ressourcer til at belyse og støtte forskning omkring mænd. Foreningen Netværk for forskning om mænd er en privat, ikke kommerciel forening uden partipolitisk eller religiøs tilknytning.


§ Medlemmer

Som medlemmer af foreningen optages enkeltpersoner, der støtter formålet.Det kan være forskere, studerende, beslutningstagere/politikere, aktive i organisationer for drenge, mænd og fædre. Organisationer og institutioner, som kan støtte foreningens formål, kan optages som medlemmer. Afgørelse om optagelse træffes af bestyrelsen på grundlag af den ansøgende organisations love og vedtægter.
 

Bestyrelsen:

 

Simon Simonsen, , cand.phil., ph.d. & MPG., lektor & tidl. forskningschef & forskningsleder, tidl. folkevalgt politiker.

 

Gert Allan Nielsen, epidemiolog, lic. scient.(ph.d.), tidl. leder i Kræften Bekæmpelse

 

Ole Bjerg, ph.d., cand.scient.soc, tidl. lektor og gruppeleder filosofi og økonomi, Copenhagen Business School


Kåre Fog, biolog, cand.scient., lic. scient.(ph.d.)

Morten Schutt, antropolog, cand.scient.anth., ph.d.-studerende,

Nedenfor billed fra foreningens webinar(Web-seminar) om behovet for ny kønsteori med Hans Bonde, ph.d., dr.phil. & professor Københavns Universitet. Med 18 deltagere.

I tillæg til hans forskning har han som flere øvrige forskere forsøgt at sikre mandeforskningen en egen ret overfor feministisk teori. Ligesom Warren Farrell - mandeforskningsens "grand old man" - ser han store dele af den feministiske teori og komponeneter herfra som problematisk i forhold til at forstå drenge, mænd og fædre (https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Farrell)

Simon Simonsen har i en årrække tillige virket som personaleleder, chef og politiker - se sidstnævnte her: SimonPolitik.dk.MANDEFORSKNING


Mandeforskningsforeningen arbejder med alle typer af mandeforskning: lige fra det mest feministiske til de mange ikke-feminstiske tilgange der er vokset frem. Den tidlige mandeforskning er vokset op i et spændingsfelt. På den ene side særdeles forudsigelig, når den har lagde sig for meget i halen på kvindeforskningen. På den anden side vaklende i forsøget på at udvikle sig i egen ret. I Danmark og internationalt udsprang mandeforskningen af Mandebevægelsens aktiviteter i med og modspil med kvindeforskningen. 


Med få undtagelser er alle såkaldte mandeforskere egentlig ikke mandeforskere som hovedforskningsområde. De er grundliggende forskere i andre områder og har mandekønnet som et blandt flere parametre. Og når de forholde sig til mænd tager de udgangspunkt i mændenes livsverden, livsbetingelser, maskuline forståelsesformer og horisont i forhold til andre parametre. Således er kønnet for dem ikke det eneste parameter som man ser det i megen kvindeforskning. 


Der er desværre en vis tilbageholdenhed hos mandlige forskere og studerende overfor at forske i mænd. Mandeperspektivet kan opleves som irrelevant, navlebeskuende, især hvis køn er det eneste parameter. For humanistiske og samfundsvidenskablige forskere kan køn være for meget bundet op til den lille historie frem for den store historie så som politik, og økonomi. Den tilbageholden har gjort at alt for få akademiske kræfter er brugt på at forske i drenge, mænd og fædre.


Men det er ikke bare muligt - det er bydende nødvendigt - at kombinere køn med den store historie, fordi mænd og maskunlinitet er dybt forbundet med samfundets grundstruktur.Ovenfor: Foredrag om "Et samfund støvsuget for testosteron? Problemerne i den konstruktivistisk-feministiske tilgang til kønsspørgsmålet" Med 19 deltagere. Foredragsholder: Marianne Stidsen (ovenfor til venstre), lektor, dr.phil, Københavns Universitet. På billedet også: Ole Bjerg(nederst til venstre), ph.d., cand.scient.soc, lektor i filosofi og økonomi, Copenhagen Business School. Bl.a. forfatter til The Meaning of Being a Man, 2020 og med Kåre Fog(nederst til højre), biolog, cand.scient., lic. scient.(ph.d.)og forfatter til bl.a.: ”To køn – tre sandheder" og

”Alfahan eller tøffelhelt”. Og Simon Simonsen (øverst til højre).

Ovenfor: Foredrag med 16 deltagere med Kenneth Reinicke (øverst nr. to fra venstre med computeren) om "Mandeforskningen anno 2020. Kenneth: "Mandeforskning studerer mænd i et kønsperspektiv. Det vil sige, at man analyserer de forventninger, idealer og handlinger, som er forbundet med det at være mand i et bestemt samfund eller i en bestemt kultur. Der er ikke enighed om, hvad forskningen i mænd skal fokusere på. Forskningen kan både handle om mænds problemadfærd, mænds barrierer for ligestilling, arbejdsliv, faderskab, sundhed, seksualitet osv. Et spørgsmål som ofte dukker frem, når man beskæftiger sig med mænds samfundsmæssige roller er, om man ønsker at udfordre eller bekræfte mænds maskulinitet. Oplægget vil både fokusere på den pris, som mænd betaler for deres maskulinitet og mænds samfundsmæssige privilegier. Der vil være forskellige tematiske nedslagspunkter og der vil bl.a. være fokus på, hvad #MeToo-debatten har betydet for mænd.
Kenneth Reinicke er lektor, Ph.d., ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet og forfatter til en række bøger om mænd og maskulinitet."Nedenfor sociolog og lektor ved Aalborg Universitet Morten Kyeds holder oplæg om sikkerhed og mænd i den danske ambulancetjeneste. 

Arrangement Københavns Universitet om Mænd og kræft: